Διεύθυνση

Αθανασίου Καρπενησιώτη 25
Τ.Κ. 36100, Καρπενήσι